Kaip saugiai mokytis internete

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo agentūra parengė rekomendacijas mokytojams, kaip saugiai ir efektyviai vesti pamokas nuotoliniu būdu. Taip pat RRT parengė patarimų ir tėvams, kaip padėti vaikams būti saugesniems  internete šiuo ypatingu laikotarpiu.

Keletas patarimų mokytojams:

- Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius. Jų sąrašą rasite čia.
- Rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų virtualios klasės leidžia prisijungti tik pakviestiems ir autorizuotiems vartotojams  ̶  Jūsų mokiniams.
- Priminkite mokiniams, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje. Stebėkite, ką virtualioje klasėje veikia, ką kitiems demonstruoja mokiniai ir, pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite.
- Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie virtualios klasės nuorodų ar duomenų kitiems asmenims.
- Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete, praneškite apie tai interneto karštajai linijai, užpildydami anketą svetainėje www.švarusinternetas.lt.

Keletas patarimų tėvams:

- Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete arba elektroninėmis patyčiomis, praneškite apie tai interneto karštąja linija www.švarusinternetas.lt.
- Priminkite vaikams niekada neskelbti asmeninės informacijos: namų adreso, telefono numerio, asmens kodo, klasės, kurioje mokosi, ir pan.
- Priminkite, kad negalima atskleisti slaptažodžių, taip pat ir prisijungimo prie virtualių pamokų nuorodų kitiems žmonėms, ir padėkite susikurti saugius slaptažodžius.
- Padėkite vaikui nustatyti saugumo ir privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose ir pasidomėkite, nuo kokio amžiaus juose savo paskyras gali kurtis vaikai.
- Pasidomėkite, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu. Iššokančios (angl. „pop-up“) nedraugiškos nuorodos ar langai gali atsirasti ir dėl kitų kompiuteryje atvertų langų ar kenkėjiškų programų, o ne dėl nuotolinio mokymosi platformos ar įrankio.
- Priminkite, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir mokykloje!

Parengtas rekomendacijas rasite RRT čia: Rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo internete

 

Spausdinimo versija